Vážená pani  / Vážený pán, 

srdečne Vás pozývame na praktický workshop Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh,v rámci ktorého môžete prostredníctvom návštevy výrobného závodu nahliadnuť do mäsovýrovy (Mäsovinky s.r.o., Jablonica). Podrobný návrh programu je dostupný v prílohe. 

Stretnime sa:

Termín konania:                   20. január 2023 (piatok)

Miesto konania:                    Mäsovinky s.r.o., Červenej armády 581, 906 32 Jablonica

Aký úžitok majú tieto aktivity?

Hlavný cieľ TAPE FOOD INDUSTRY spočíva vo vybudovaní udržateľného, medzinárodne konkurencieschopného potravinárskeho odvetvia v slovensko-maďarskom pohraničnom regióne, ktorý popri zvyšovaní efektívnosti podnikov podporuje aj tvorbu nových pracovných miest. Technologické inovácie zavádzané v jednotlivých spracovateľských a výrobných podnikoch kladú do popredia súčasné princípy cirkulárneho hospodárstva, vďaka ktorým zvyšujú mieru využitia regionálnych surovín a zužitkovanie odpadov vznikajúcich v rôznych priemyselných odvetviach. Inovácie prebiehajúce po malých krokoch, avšak nepretržite, sú mimoriadne dôležité z hľadiska blahobytu, zdravia a kvality života obyvateľstva, z pohľadu zamestnanosti, ziskovosti, ako aj redukcie rizík potravinovej bezpečnosti. Zavádzaním inovatívnych technológií a spracovaním lokálnych surovín malé a stredné podniky kladú základy pre rozvoj nového, zdravého, regionálneho sortimentu produktov, ako aj pre dlhodobú spoluprácu medzi rozličnými aktérmi potravinárskeho priemyslu.

Prosíme, aby ste svoj záujem o účasť a prípadné tlmočenie potvrdili do 17. januára 2023 vyplnením registračného formulára dostupného na nasledovnom odkaze:  https://forms.gle/d7hwePufUnDHe98r5