+36 34 312 419 secretary@rdvegtc.eu

TAPE – FOOD INDUSTRYPodpora konkurencieschopného potravinárskeho priemyslu a zamestnanosti

Cieľ projektu: Hlavným cieľom TAPE – FOOD INDUSTRY (REGIONÁLNY AKČNÝ PLÁN ZAMESTNANOSTI) je vytvoriť udržateľný, medzinárodne konkurencieschopný potravinársky priemysel v maďarsko-slovenskom prihraničnom regióne, ktorý nielen zvýši efektívnosť podnikateľských subjektov, ale vytvorí aj nové pracovné miesta. Bližšie >>
TAPE – FOOD INDUSTRY pozostáva z 3 projektov:
1
SKHU/1802/3.1/022 Coordination and Communication Project Doba realizácie projektu: 01. 01. 2020 – 30. 04. 2022 Schválený rozpočet projektu: 132 641,00 EUR Grant EFRR: 112 744,85 EUR
2
SKHU/1802/3.1/023 Co-innovation Doba realizácie projektu: 01. 01. 2020 – 31. 12. 2021 Schválený rozpočet projektu: 716 468, 85 EUR Grant EFRR: 608 998,52 EUR
3
SKHU/1901/3.1/003 Local Product Processing Doba realizácie projektu: 01. 01. 2020 – 31. 12. 2021 Schválený rozpočet projektu:1 494 225,00 EUR Grant EFRR: 1 270 091,25 EUR
Doba realizácie projektu:
01/2020 – 04/2022
Schválený rozpočet projektu:
2 343 334,85 €
Podpora z Európskeho fondu regionálneho rozvoja:
1 991 834,62 €