Sajtóhír – Komárom

Közzététel ideje: 2020. 9. 08. / Azonnali közzétételre

Sajtókapcsolat: Vasi Emma, director@rdvegtc.eu

A Food Industry TAPE (SKHU1701/3.1/110)  foglalkoztatási célú térségi akcióterv célja a fenntartható és minőségi foglalkoztatás előmozdítása és a munkavállalói mobilitás támogatása a határmenti régiók élelmiszeripari ágazatában. A projektet az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Programon  (3. prioritási tengely) keresztül az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatja. A projekt célkitűzése, hogy fenntartható, nemzetközi szinten versenyképes élelmiszeripart hozzon létre a magyar-szlovák határvidéken, amely a vállalkozások hatékonyságának növelése mellett új munkahelyek teremtését is támogatja.

Az élelmiszeripar jelentős változások előtt áll. A magasabb elvárások nagyobb elkötelezettséget igényelnek minden piaci szereplő részéről az egyszerűbb, egészségesebb és jobb minőségű élelmiszerek irányába, ez a globális trend pedig figyelmet érdemel. Az ágazat jelentős visszaesést könyvelhetett el az elmúlt 30 évben. Ezzel párhuzamosan a foglalkoztatottak és a szakemberek száma is drasztikusan csökkent. A döntő többségben mikro-, kis- és középvállalkozásokból (KKV-k) álló élelmiszeripari szektor számos versenyképességbeli hátrányt szenvedett el a multinacionális vállalatokkal szemben, amik képzettebb humán tőkét alkalmaznak, nagyobbak, tőkeintenzívebbek és ez által termelékenyebbek. A magyarországi és szlovákiai élelmiszeriparnak jelentős kihívásokkal kell szembenéznie annak érdekében, hogy az ágazatra az utóbbi években jellemző hanyatlást megállítsa, majd a kedvezőtlen folyamatokat megfordítsa. Az élelmiszeripari vállalkozások hatékony fejlesztési eszköze az innováció lehet, azonban a két szomszédos országban az innováció mértéke, a vállalkozások innovációs hajlandósága, az állami és vállalati K+F ráfordítások mértéke alacsony, a KKV szektor önmagában nem rendelkezik megfelelő pénzügyi forrással és szaktudással ahhoz, hogy a jó ötletet piacképes termékké fejlessze. A sikeres innováció meglehetősen komplex feladat. Az élelmiszeripari innováció további egyedi jellemzője az, hogy a termék jellegéből fakadóan egyszerre technológiai, társadalmi és kulturális, az egész élelmiszeripari ellátóláncot felöleli a termeléstől a betakarításon és feldolgozáson át a disztribúcióig. Itt látjuk az a lehetőséget és a támogatás ilyen formájának kiaknázását, amely egyrészt olyan kis-és középvállalkozói kultúrát alapozhat meg, amelytől nem áll távol az innováció, együttműködés a kutatóintézetekkel, egyetemekkel annak érdekében, hogy a szakma újra népszerűvé váljon és elfoglalja méltó pozícióját a társadalomban.

A TAPE – Food Industry projekt megvalósításának egyediségét abban látjuk, hogy pályázatunk révén olyan együttműködést tudunk megvalósítani a kutatók bázisa és a vállalkozók között, ahol az együttműködés olyan hozzáadott értéket eredményez, amely példaértékű lesz a további gyakorlatban. Az akcióterv három kölcsönösen összefüggő projektet tartalmaz, amelyek szinergikus kapcsolatban állnak egymással. A 2020. január 1-től 2022. április 30-ig megvalósuló TAPE – Food Industry összköltségvetése 2 343 334,85 €, amelyből az Európai Régiófejlesztési Alap hozzájárulása 1 991 834,62 €.

Az akcióterv részét képező SKHU/1802/3.1/023 Co-innovation pályázat 2020. január 1-től 2021. december 31-ig valósul meg. A projekt jóváhagyott költségvetése: 716 468, 85 €, amelyből az ERFA támogatás: 608 998,52 €. A pályázatban részt vevő Nemzeti Mezőgazdasági és Élelmiszeri Központ (Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum,) és a Széchenyi István Egyetem mosonmagyaróvári Mezőgazdaság-és Élelmiszertudományi Kara kísérleteket végeznek a magasabb minőségű és egészségesebb élelmiszeripari termékek előállítására. A pályázatban vállalt kötelezettség, hogy minőségileg magasabb tápértékű alapanyagokat állítsanak elő környezetbarát módon. A projekt eredményeként Pozsonyban létrejön az ÉLELMISZERIPARI TEVÉKENYSÉGET TÁMOGATÓ ESZKÖZPARK, amely innovatív gyártási technológiák használatához, új és egészséges regionális termékek előállításához nyújt segítséget. Győrben létrejön a MINŐSÉGI-ÉS MÓDSZERTANI ELLENŐRZŐ KÖZPONT, amely biztosítja a mezőgazdasági nyersanyagok és késztermékek tápértékének mérését, segíti a projektben részt vevő vállalatokat üzleti terveik megvalósításában. A projekt kimeneteként a Szlovák Élelmiszerkutató Intézet (NPPC) egy munkahelyet létesít.

A kis-és közepes vállalkozásokat tömörítő SKHU/1901/3.1/003 Local Product Processing pályázat 2020. január 1-től 2021. december 31-ig valósul meg. A projekt jóváhagyott költségvetése 1 494 225,00 €, amelyből az ERFA támogatás 1 270 091,25 €. Az LPP – Local Product Processing pályázatban az RDV ETT területén tevékenykedő 3 szlovákiai és 2 magyarországi kis-és középvállalkozás vesz részt. A projekt Vezető Kedvezményezettje a K.K.V. – Union s.r.o. (Lehnice) szlovákiai vállalat, a projekt további kedvezményezettjei: Kősziklás Borászat Kft. (Dunaszentmiklós, Magyarország), Vörös Tészta Manufaktúra (Tarján, Magyarország), Mäsovinky s.r.o. (Jablonica, Szlovákia), AEH spol. s.r.o. (Pezinok, Szlovákia). A projektben részt vevő öt kis-és közepes vállalkozás az innovatív technológiák bevezetésével és a helyben termelt nyersanyagok feldolgozásával megalapozza az új, egészséges, regionális termékpaletta kialakításának feltételeit és a hosszú távú együttműködést az élelmiszeripar különböző szereplői közt. A vállalatok bemutató vállalatként is funkcionálnak. Az innovatív technológia és módszerek bemutatásán túl élelmiszeripari szaktanácsadás irányában is nyitottak az érdeklődők felé. A projekt kimeneteként vállalatonként 1 munkahelyet létesítenek, az AEH spol. s.r.o esetében két munkahely jön létre, amelyet az új technológiák bevezetése tesz lehetővé.

Az akcióterv kommunikációs és menedzsment feladatait összefogó SKHU/1802/3.1/022 Coordination and Communication Project jóváhagyott költségvetése 132 641,00 €, amelyből az ERFA támogatás: 112 744,85 €. A jóváhagyott pályázat megvalósítási időtartama 2020. január 1. – 2022. április 30. A 2011-ben megalakult RDV ETT egy önállóan gazdálkodó, jogi személyiséggel rendelkező, megyei önkormányzatokból álló nonprofit gazdálkodó szervezet. Tatabányai székhelyű Társulásunk jelenleg öt tagot foglal magába: az alapító Nagyszombati Kerületi Önkormányzatot, a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzatot és a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzatot, valamint a 2015-ben csatlakozó Pozsonyi Kerületi Önkormányzatot és Pest Megye Önkormányzatát. Az RDV ETT legfőbb célja, hogy tagjai között megerősítse a gazdasági, társadalmi és területi kohéziót, működési területén különböző fejlesztési tengelyek mellett előmozdítsa a határokon átnyúló regionális együttműködést. Az RDV ETT feladata a TAPE-Food Industry pályázat keretében a projektszintű kommunikációs feladatokon túl a projekt eredményeinek szélesebb körű népszerűsítése. Ezt a feladatát az RDV ETT 4 szakmai műhely szervezésével, a TAPE- Food Industry projekt honlapjának elkészítésével és frissítésével, információs-és reklámanyagok elkészítésével, regionális és helyi rádióinterjúk szervezésével, sajtóközleményekkel biztosítja.  A projekt megvalósítása során elkészül a „TAPE-movie”, amely vizuálisan mutatja be az elért eredményeket, a projektben részt vevő kis-és közepes vállalatokat pedig rövid videók népszerűsítik, bemutatva az új technológiai folyamatokat és az ezek segítségével előállított termékeket. Az RDV ETT tevékenységének fő célja, hogy a szakmai ismeretek és az ágazatban rejlő innovációs lehetőségek egy szélesebb célcsoporthoz is eljussanak.

A sajtóközlemény tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját. (A programról részletes információ a www.skhu.eu oldalon érhető el.)

További információért kérjük, forduljon ide:

Vasi Emma, igazgató

E-mail: director@rdvegtc.eu 

Mobil: 00421 905 335074

Web: https://tape-foodindustry.eu/