• dátum: 27. apríl 2021 09:00 – 27. apríl 2021 10:00
 • Miesto: online event
 • Akronym: Co-innovation Project
 • Číslo projektu: SKHU/1802/3.1/023
 • Webová stránka: www.tape-foodindustry.eu
 • GPS súradnice: meet.google.com/dvr-gpni-yok
 • Organizátor: NPPC
 • Kontaktná osoba: Ing. Kristína Kukurová, PhD.
 • E-mail: kristina.kukurova@nppc.sk
 • Jazyk rokovania: slovenský
 • Tlmočenie: áno
 • Registrácia je potrebná:
https://forms.gle/PTjYEX7DDWUbxrn26

V prednáške budú podrobne diskutované a na praktických príkladoch prezentované základné smery v inováciách využívania rastlinných surovín s ohľadom na maximálne zhodnotenie existujúcich prírodných zdrojov v zmysle konceptu cirkulárnej ekonomiky a tvorbu nových produktov s vyššou pridanou hodnotou.

Názov prednášky: Inovácie vo využití rastlinných surovín

Prednášateľ: Ing. Stanislav Baxa, PhD., vedúci odboru technologických inovácií a spolupráce s praxou, NPPC VÚP Biocentrum, Slovensko

Podujatie je určené pre širokú verejnosť – študentov, odborníkov a producentov.