Vážená pani redaktorka, vážený pán redaktor,

Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh s ručením obmedzeným (EZÚS RDV) si Vás dovoľuje pozvať na

tlačovú konferenciu spojenú s raňajkami,

ktorá sa uskutoční dňa 8. septembra 2020 od 8:30 hod.
v priestoroch Vámház Fogadó  – Étterem & Restaurant”

(2900 Komárom, Ácsi út 2., Maďarsko; GPS: 47.748057 18.099273)


Program
8:15 – 8:30 Registrácia servírovanie raňajok
8:30 – 9:30 Príhovory Zoltán Németh, predseda župy Győr-Moson-Sopron a predseda EZÚS RDV
Prezentácia územného akčného plánu pre zamestnanosť s názvom ”Food Industry” (kód: SKHU/1701/3.1/110)
Ema Vasiová, riaditeľka EZÚS RDV

Prezentácia projektov:
„Coordination and Communication Project” (kód: SKHU/1802/3.1/022),
„Co-Innovation” (kód: SKHU/1802/3.1/023),
„Local Product Processing” (kód: SKHU/1901/3.1/003)
Monika Šimonová, projektová manažérka EZÚS RDV


Podujatie bude prebiehať v maďarskom jazyku. Žiadame, aby ste svoj záujem o účasť a prípadné tlmočenie potvrdili do 4. septembra 2020 na e-mailovej adrese: director@rdvegtc.eu.

Tešíme sa na Vašu účasť. Budujme spoločne partnerstvá!

S pozdravom
Ing. Ema Vasiová
riaditeľka EZÚS RDV

Tatabánya, 11.8.2020

Podujatie je realizované ako aktivita v rámci projektu s názvom „Coordination and Communication Project” (kód: SKHU/1802/3.1/022). Tento projekt podporuje Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko. (Bližšie informácie o podpore na www.skhu.eu). Obsah tejto pozvánky a prezentované informácie na podujatí nemusia nevyhnutne prezentovať oficiálne stanovisko Európskej únie.