10.00 – 10.20

Prezentácia „Food Industry“ – regionálny akčný plán zamestnanosti v potravinárskom priemysle

Monika Šimonová, EZÚS RDV

10.20 – 10.40

Komplexné spracovanie hrozna

Doc. Ing. Stanislav Šilhár CSc., NPPC (Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum)

10.40 – 11.00

Aktuality a problémy výroby kvalitných rastlinných produktov

Dr. Szakál Pál, SZE (Széchenyi István Egyetem)