Tlačová správa Čas uverejnenia: 26.02.2021 / Na okamžité zverejnenie Mediálny kontakt: Henrieta Hubertová, secretary@rdvegtc.eu 4 on-line tematické workshopy, organizované EZÚS Rába-Dunaj-Váh, sa…