2. CCP newsletter
5. júla 2021
Hlavným cieľom TAPE-Food Industry (Regionálny akčný plán zamestnanosti) je prispieť k vybudovaniu udržateľného, medzinárodne konkurencieschopného potravinárskeho priemyslu v maďarsko-slovenskom pohraničí, ktorý okrem toho…
1. CCP newsletter
23. júna 2021
Hlavným cieľom TAPE-Food Industry (Regionálny akčný plán zamestnanosti) je prispieť k vybudovaniu udržateľného, medzinárodne konkurencieschopného potravinárskeho priemyslu v slovensko-maďarskom pohraničí, ktorý okrem toho,…
Tlačová správa Čas uverejnenia: 26.02.2021 / Na okamžité zverejnenie Mediálny kontakt: Henrieta Hubertová, secretary@rdvegtc.eu 4 on-line tematické workshopy, organizované EZÚS Rába-Dunaj-Váh, sa…