• dátum: 10. november 2020 10:00 – 10. november 2020 11:30
  • Miesto: Meeting ID: meet.google.com/obr-pcce-ffk
  • Akronym: Co-innovation
  • Číslo projektu: SKHU/1802/3.1/023
  • Webová stránka: http://tape-foodindustry.eu/
  • Organizátor: Széchenyi István University, Győr
  • Kontaktná osoba: Prof. Dr. Szakál Pál
  • E-mail: szakal.pal@sze.hu
  • Jazyk rokovania: maďarský
  • Tlmočenie: áno
  • Registrácia je potrebná: áno

Prednáškový cyklus Univerzity Széchenyiho v Győri pre širokú verejnosť – študentov, odborníkov aj výrobcov.

Prednáškový cyklus Univerzity Széchenyiho v Győri v rámci školení a tréningových aktivít pre výrobcov sa uskutoční na tematiku: „Štruktúra prírodných a umelých ílových materiálov (zeolitov) a “Proces výmeny iónov na zeolitoch, možnosti použitia zeolitov“ Podujatie je určené pre širokú verejnosť – študentov, odborníkov aj výrobcov.