• dátum: 28. január 2021 09:00 – 28. január 2021 10:30
 • Miesto: online event
 • Akronym: Co-innovation Project
 • Číslo projektu: SKHU/1802/3.1/023
 • Webová stránka: www.tape-foodindustry.eu
 • GPS súradnice: https://meet.google.com/fdu-ghwy-xst
 • Organizátor: Széchényi Egyetem
 • Kontaktná osoba: Pál Szakál, Professor
 • E-mail: szakal.pal@ga.sze.hu
 • Jazyk rokovania: maďarský
 • Tlmočenie: áno
 • Registrácia je potrebná: nie

Prednášky zo SZE pre širokú verejnosť – študentov, odborníkov (najmä potravinársky a poľnohospodársky). Analytický rozbor produktov poľnohospodárskej výroby a spracovateľského priemyslu.

V oblasti analytického výskumu existuje veľa nových príležitostí na stanovenie kvality poľnohospodárskych výrobkov. Pomocou inštrumentálnej analýzy možno dosiahnuť rýchle stanovenie kvality. Počas prednášky budú predstavené spektroskopické metódy a spektroskopické základy. Zvlášť bude predstavená atomizačná metóda, napr. plameňovou a ionizačnou technikou ako aj inštrumentálna technológia ICP používaná na stanovenie makro- a mikroelementov. Táto metóda je najpresnejšia a najdôležitejšia skúšobná metóda na detekciu toxických prvkov.