• dátum: 27. október 2020 09:00 – 27. október 2020 10:30
  • Miesto: https://meet.google.com/fnf-tbst-jbh
  • Akronym: Co-innovation
  • Číslo projektu: SKHU/1802/3.1/023
  • Webová stránka: www.tape-foodindustry.eu
  • Organizátor: Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum (NPPC)
  • Kontaktná osoba: Ing. Kristína Kukurová, PhD.
  • E-mail: kristina.kukurova@nppc.sk
  • Jazyk rokovania: slovenský
  • Tlmočenie: áno
  • Registrácia je potrebná: áno

Prednáškový cyklus NPPC (Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum) pre širokú verejnosť – študentov, odborníkov aj výrobcov.

Prednáškový cyklus NPPC v rámci školení a tréningových aktivít pre výrobcov bude zameraný na výpočet materiálových a energetických bilancií pri výrobe v priemyselnej praxi, pri vývoji nových druhov výrobkov ako aj optimalizácii existujúcich výrobných procesov. Podujatie je určené pre širokú verejnosť – študentov, odborníkov aj výrobcov.