Termín konania:                  16. februára 2021 (utorok)

Miesto konania:                    online

Program

8:45 –Registrácia
9:00 – 9:15Príhovor Zoltán Németh, predseda župy Győr-Moson-Sopron a predseda EZÚS RDV
9:15 – 9:30Prezentácia územného akčného plánu pre zamestnanosť s názvom ”Food Industry” (kód: SKHU/1701/3.1/110) „Coordination and Communication Project” (akronym: CCP, kód: SKHU/1802/3.1/022), „Co-Innovation” (akronym: Co-Innovation, kód: SKHU/1802/3.1/023), „Local Product Processing” (akronym: LLP, kód: SKHU/1901/3.1/003) Henrieta Hubertová, projektová manažérka EZÚS RDV
9:30- 9:50Predstavenie Vörös Tészta Manufaktúra a procesu produkcie od pestovania pšenice Alakor až po výrobu produktov Vörös Géza, Vörös Tészta Manufaktúra
9:50 – 10:10Remeselná pekáreň Bott Frigyes ml., Pekáreň Bott
10:10– 10:30Vplyv klímy na nutričné zloženie obilnín Ing. Anna Giertlová, Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
10:30 – 10:50Ukážka experimentov s „prapšenicou/prazrnom” a ozimnou pšenicou v roku 2020 využitím rôznych komplexných zlúčenín Dr. Szakál Pál, Széchenyi István Univerzita
10:50 – 11:10Okara ako perspektívny zdroj vlákniny v pekárenských produktoch Ing. Kristína Kukurová, PhD., Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
11:10 – 11:30Zoskupenia európskych inovácií Gál Körmendy, Nyugat-Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.
11:30 – 11:50Miestne zelené hospodárstvo JUDr. Milan Hágovský, Karpatské inovačné a rozvojové centrum
11:50 –Diskusia-sumarizácia, otázky a odpovede, záverečné poznámky

Účasť je bezplatná, avšak s povinnosťou registrácie. Podujatie bude prebiehať v maďarskom a slovenskom jazyku. Svoj záujem o účasť a prípadné tlmočenie prosím avizujte najneskôr do 15. februára 2021 vyplnením registračného formulára dostupného na nasledovnom odkaze: https://forms.gle/131sBSCJqBUTuf2T7